Ordfører i Hå, Mons Skrettingland ønsket velkommen til møte. Olav Sande fra Rogaland Bondelag gav en innføring i aktuelle saker i landbruket i dag. Tema var blandt annet tollvern, jordvern og vassdirektivet. Videre ble det gitt en orientering om Kviamarka og omvisning på Tine meieriet. Det var innslag fra ulike typer industri: kjøtt v/Terje Wester fra Fatland, Melk v/Askild Eggebø fra Tine Sør, Korn og kraftfôr ved Ola Bekken fra Felleskjøpet Rogaland Agder og Grønt- næringa v/Kåre Wiig fra Miljøgartneriet. Det ble lagt opp til diskusjon og spørsmål etter innslagene.

 

 

Foto: Mons Skrettingland