Disse innslagene ble etterfulgty av innslag fra Vibeke Tjern, AP- ordfører, Åfjord, Sveinung Svebestad leder av Norsk Landbrukssamvirke og Lars Ivar Wiik fra Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Espen Siljuåsen, bygdepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag avsluttet det hele med sin apell.