Opptekne av krisepakka

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

I forgrunnen: Jim Arild og Trond Arne frå Rennesøy Bondelag. I bakgrunnen, Enok Aleksander Kvan frå Stavanger Bondelag.

I år er mange nye delegatar på årsmøte i Rogaland Bondelag. Jim Arild Håvarstein og Trond Arne Asbjørnsen frå Rennesøy Bondelag er to av dei.

I år er mange nye delegatar på årsmøte i Rogaland Bondelag. -Eit godt tekn for organisasjonen at me har god bredde av veteranar og førsteårsreisande i årsmøteforsamlinga, og at me regelmessig rekrutterer nye tillitsvalte, seier ordstyrar Ola Andreas Byrkjedal.

Jim Arild driv med ammeku og kylling, mens Trond Arne har samdrift og slaktegris. Begge to har og sau, som er nesten obligatorisk for Rennesøy-bønder.

-Det var interessant å høyre på debatten, men når man er her for første gong er det litt vanskelig å ta ordet, og få oversikt over det som skjer, seier Trond Arne. Dei fulgte godt med på det som blei sagt om krisepakken, då Rennesøy vart hardt råka av tørka, men ikkje fekk noko utbetaling. Dette er noko dei håper blir gjort noko med framover.

Joa, det vart Bjoa!

Mange aktivitetar og godt humør, det har vore ei stor glede å følgje med Bjoa Bondelag i 2019

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere