Olav Sande takkar (og bukkar) av

Av Oddvar Vignes,
  • Tips en venn om denne siden

Siste dag for Olav, men og for Marianne som no skal ut i permisjon.

Organisasjonssjef Olav Sande har i dag sin siste arbeidsdag på kontoret i Hillevåg

Det er vanskeleg å summere opp ein lang karriere i Rogaland Bondelag på nokre få linjer. Det er likevel på sin plass å skrive nokre ord. Eg har hatt ei fin tid så lenge eg har jobba her og har stort sett gleda meg til å gå på jobb kvar einaste dag. Det har somme stunder vore vanskelege saker som me har måtta behandla, men eg føler me har ridd av dei verste stormane. Det vert rolegare dagar på Randaberg, men eg nok framleis engasjere meg i saker om norsk landbruk, no meir frå sidelinja.

Eg har hatt stor glede av å jobba saman med tillitsvalde og medlemmene rundt i dei forskjellige laga. Ein ekstra stor takk til dei på kontoret i Hillevåg, de vil varte sakna. Frå måndag av vil Irene Holta Tjøstheim vere på plass, ta ho vel i mot, ho vil gjere ein kjempejobb for Rogaland Bondelag i åra framover.

Olav Sande

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Jærbonden tener mindre enn andre bønder i Rogaland

Dette kjem fram i ein rapport som NIBIO la fram i dag. Inntekta til bøndene på Jæren låg mest 30 000 under kva ein fekk i resten av Rogaland. Rapporten forklarar tala med mellom anna vanskelege fôrår i 2017 og 2018.

Ufatteleg trist

Dette seier styreleiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, om den endelege forskrifta om erstatning for pelsdyrbøndene.

Det er mykje kjekt å ta seg til under Agrovisjon til helga.

Bonding med bønder

Rogaland Bondelag og Kokkemesterlauget i Rogaland tok med seg kokkeelevar må tur til bønder i Rogaland.

gjeitefjøs

Styretur til Suldal

Rogaland er eit variert og mangfaldig fylke, så styret og dei tilsette i Rogaland Bondelag har godt av å sjå andre forhold og produksjonar enn dei som ein er vant med sjølv.

Tine for Time

Om lag 50 engasjerte menneske møtte opp på Hognestad Klubbhus då Time Bondelag og Tine produsentlag inviterte til Bondecafè.

Våre samarbeidspartnere