Det er vanskeleg å summere opp ein lang karriere i Rogaland Bondelag på nokre få linjer. Det er likevel på sin plass å skrive nokre ord. Eg har hatt ei fin tid så lenge eg har jobba her og har stort sett gleda meg til å gå på jobb kvar einaste dag. Det har somme stunder vore vanskelege saker som me har måtta behandla, men eg føler me har ridd av dei verste stormane. Det vert rolegare dagar på Randaberg, men eg nok framleis engasjere meg i saker om norsk landbruk, no meir frå sidelinja.

Eg har hatt stor glede av å jobba saman med tillitsvalde og medlemmene rundt i dei forskjellige laga. Ein ekstra stor takk til dei på kontoret i Hillevåg, de vil varte sakna. Frå måndag av vil Irene Holta Tjøstheim vere på plass, ta ho vel i mot, ho vil gjere ein kjempejobb for Rogaland Bondelag i åra framover.

Olav Sande