Olaug møtte pelsbøndene

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Olaug saman med leiar i Rogaland Pelsdyralslag, Jan Ove Horpestad.

På veg til fjøsopning i Gjesdal ble landbruksminister Olag Bollestad møtt av frustrerte pelsdyrbønder.

Olaug tok seg tid til å prate med bøndene, som hadde aksjonert ved å leggje kjeledressar i vegen som ho måtte køyre over for å komme seg vidare. Kjeledressane representerte dei bøndene som vart ofra av regjeringas kompromiss med Venstre. Det var ein tung symbolikk som viste korleis pelsdyrbøndene opplever situasjonen, der deira levebrød blir avvikla med eit pennestrøk.

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere