Olaug tok seg tid til å prate med bøndene, som hadde aksjonert ved å leggje kjeledressar i vegen som ho måtte køyre over for å komme seg vidare. Kjeledressane representerte dei bøndene som vart ofra av regjeringas kompromiss med Venstre. Det var ein tung symbolikk som viste korleis pelsdyrbøndene opplever situasjonen, der deira levebrød blir avvikla med eit pennestrøk.