Førre gong me hadde ministeren var i 1932-33, med Jens Hundseid frå Vikedal.

Så det var gode nyheiter for oss i Rogalandsjordbruket at me fekk akkurat Olaug Bollestad som ny minister. Som gjesdalbu og tidlegare ordførar er ho godt kjende med forholda i Rogalandsjordbruket, der blant anna husdyrhald og kulturbeite står sterkt, og der bøndene driv med høg kompetanse og virkelyst. Me ynskjer Olaug lukke til med arbeidet, og håper på eit framleis godt samarbeid!