Olaug Bollestad er første landbruksminister frå Rogaland sidan 1933

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Me har hatt eit godt samarbeid med Olaug i mange år. Her frå eit gardsbesøk hjå Malvin Hebnes i 2011.

Sjølv om Rogaland er eit av landets viktigste jordbruksfylker, har me ikkje hatt landbruksministeren på lang tid.

Førre gong me hadde ministeren var i 1932-33, med Jens Hundseid frå Vikedal.

Så det var gode nyheiter for oss i Rogalandsjordbruket at me fekk akkurat Olaug Bollestad som ny minister. Som gjesdalbu og tidlegare ordførar er ho godt kjende med forholda i Rogalandsjordbruket, der blant anna husdyrhald og kulturbeite står sterkt, og der bøndene driv med høg kompetanse og virkelyst. Me ynskjer Olaug lukke til med arbeidet, og håper på eit framleis godt samarbeid!

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere