”Bondelaget har lagt fram et klimasmart og nøkternt krav som vil være med på å sikre bøndenes framtid i Norge”, sier Ole Andreas Byrkjedal, leder for Rogaland Bondelag. Hvis vi skal ha et bærekraftig og fremtidsretta jordbruk må vi ha en inntektsvekst på lik linje med andre næringer. Dette er også viktig for å sikre rekruttering til næringa. Jordbruket har gjennomgått en kraftig effektivisering de siste årene, og videre utvikling krever investeringer. Dessverre ser vi at investeringsviljen har gått ned etter at den nye regjeringen kom til makten. Alle næringsdrivende trenger stabile forhold, og det gjelder også bønder. Norske politikere må vise vilje til å støtte jordbruket.

 

En oppsummering av jordbrukets krav kan du lese her.

 

Jordbrukets krav i sin helhet kan du lese her.