De landbrukspolitiske talspersonene fra KrF og Venstre i næringskomiteen gjestet denne uken Norges Bondelags representantskapsmøte.

Regjeringens ansvar

- Det er regjeringens ansvar å legge fram et tilbud som regjeringen mener vil føre fram til en avtale under jordbruksforhandlingene. Vi ønsker at hele landet skal tas i bruk for å øke matproduksjonen, fordi ressursene våre er rundt omkring i hele landet. Vi må bruke det arealet vi har, og lønnsomheten i landbruket må styrkes, understreket Hjemdal i sitt innlegg.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug varslet denne uken at hun ønsker å se på fjerning eller heving av melkekvotetakene under jordbruksforhandlingene. På dette punktet var Hjemdal var klar i sin tale.

- Å oppheve fylkesvise melkekvoter er et steg i feil retning. Det vil ikke øke matproduksjon og det vil ikke gi et landbruk i hele landet, men det vil på sikt øke importen. KrF vil se på en eventuell heving av melkekvotetaket, men stabilitet og forutsigbarhet må ligge til grunn her.

Hjemdal var også klar på viktigheten av at næringen må få opprettholde egne ordninger som ligner ut avstandene i landet, som for eksempel fraktordningene.

Les hele artikkelen på Norges Bondelag sine hjemmesider