Mykje folk på Open Gard i Rogaland

Av Oddvar Vignes,
  • Tips en venn om denne siden

Sola skein og oppmøtet var godt då det vart arrangert Open Gard i helga

Open Gard vart godt besøkt i helga. Omlag 700 i Egersund, 400 i Gjesdal og 1500 i Time, trassa godvêret og møtte opp for å sjå og oppleve gardslivet. Rogaland Bondelag gratulerer lokallaga med vel gjennomførte arrangement og takkar alle som har vore med på den store dugnadsinnsatsen som ligg bak. Ein ekstra stor takk til dei som opna gardane sine, utan dei, ingen Open Gard.

Time Bondelag har laga ein bildeserie frå arrangementet sitt, den finn du her

Foto: Time Bondelag

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere