Møte med tema foran jordbruksforhandlingane 2018.

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

medlemsmøte
25 medlemmer møtte og det er eit veldig bra frammøte. Kjell Andreas Heskestad nestleiar i Rogaland Bondelag, innleia møtet og fortalde litt om prosessane med jordbruksforhandlingane, fram til partane sett seg til forhandlingsbordet.
Det å kunne delta i eit innspelmøte, er forskjellen på å vera medlem og ikkje. Medlemmane har innflytelse medan andre må sitta på sidelina å godta det som blir prioritert.
Dei tema som vart gjett innspel på var; målpris/budsjettmidlar, struktur og distriktsprofil på årets oppgjer, overproduksjon, investeringsmidlar og velferd, kvoteordning på mjølk, dyrevelferd, pelsdyr, ev. aksjonar og mykje meir.
Dei fleste var engasjerte og stemninga var god. Bøndene har mykje å vera stolte av, når det gjeld matproduksjonen i landet. Dette med rein mat og god dyrevelferd er viktig å få fram til forbrukaren.


Litt forsinka pga. vinterveret, vart medlemsmøtet i Helleland og Sokndal Bondelag arr. 20.februar på Eia Grendehus. Det ligg på grensa mellom dei to kommunane og møtet vart kalla « møte på grensen».

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere