Mentorordninga kjem til Rogaland i 2020!

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Agnete Fauskrud med sin mentor i sauedrift.

Etter eit treårig prøveprosjekt i nokre fylke og gode tilbakemeldingar, kan no bønder i heile landet søka om å få sin eigen mentor i 2020.

Mentorordninga i landbruket går ut på at ein fersk bonde vert sett saman med ein meir erfaren kollega som mentor til å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom eit år. Tilbodet omfattar alle produksjonar, frå dei tradisjonelle til Inn på tunet, lokalforedling mm. Les gjerne reportasjar om bønder som har vore med allereie: Valborg som starta med plommer og Agnete som har starta med sau. Ordninga er eit samarbeid mellom Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge med økonomisk støtte over jordbruksavtalen.

Regional oppfølging

Alle mentorpar vert tilknytt ein regionkontakt i Norsk Landbruksrådgiving. Samarbeidet settast i gong med ei oppstartssamling der ein får opplæring i kva opplegget går ut på. Mentorparet skriv òg ein målretta avtale på kommunikasjon og møter gjennom året. Mentor mottar ei godtgjering på 8000 kr for arbeidet.

Søk i dag - frist 1. desember

Ønsker du å ha ein mentor? Eller ønsker du å vera ein mentor? Søk i dag via på søknadsportalen du finn på NLR sine sider:

https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2019/mentor-2020/

 

Lurer du på noko? Ta kontakt med regionkontakt for mentorordninga i Rogaland, Etne og Sveio:

Bjørg Karin Dysjaland

Tlf. 938 40 839

bjorg.dysjaland@nlr.no

Open farm på Tjørn

Sundag 12.05 tok nærare 200 stk turen til Tjørn i Bjerkreim. Målet var ei fødestue som få av dei besøkjande hadde vore i før. Dei over 1100 tispene til Hege og Geir Brattebø var nemleg midt i ynglinga. Og midt inne i denne travle tida valgte altså pelsdyrnæringa å opna opp dørene så kven som helst kunne få koma inn og sjå.

Balansert og jordnært bondekrav

Nå har politikerne mulighet til å vise vilje til å oppfylle sine egne ambisjoner om økt matproduksjon. Jordbrukets krav er i år på 1,97 milliarder kroner.

Bør ha et års kornlager

Fallende norsk kornproduksjon, kombinert med økt usikkerhet om import i framtiden, taler for snarlig å gjennomføre beredskapslagring av korn, hevder fersk rapport. Norge er stadig mindre selvforsynt med mat- og fôrkorn, begge deler avgjørende for matsikkerhet. Fra 1991 til 2012 har det totale kornarealet falt med hele 763.500 dekar. Det tilsvarer over to tredeler av det samlede jordbruksarealet i Rogaland. For ti år siden ble mindre enn en tredjedel av kornforbruket i Norge dekket av import. I 2030 kan importandelen i verste fall overgå norsk produksjon.

Bondevenner i Randaberg

Fra venstre er Torgeir Harestad som er politiker for Venstre. Neste er varaordfører Jarle Bø fra Senterpartiet, tredjemann er Asta Todnem som er/har vert leder av bondekvinnelaget (skal legges ned i år), Håkon Magne Bø som er inseminør og Tore Sande som er pensjonist og tidlegere bonde. Det samme er neste mann Gabriel Nilsen og sistemann er mangeårig redaktør av Bondvennen Dag Raustein.

Politikerkontakt

Arbeidsoppgåvene i Rogaland Bondelag er mange. Ei viktig oppgåvene er å halda kontakten med våre folkevalde på alle nivå. Det er dei som er med å leggja ramevilkår for landbruket, ut frå vedtak i kommunestyre, fylkesting , Storting og regjering og vidare oppfølging på dei som sett vedtaka ut i livet. På tysdag var det avtalt møte med stortingsrepresentantar i Arbeiderpartiet frå Rogaland. Vi hadde møte med Torfinn Oppheim og Eirin Sundt. Torfinn Oppheim er medlem i finanskomiteen og Eirin Sundt er medlem i komiteen med ansvar for energi og klima.

Tysvær Bondelag sine utnevnte Bondevenner

Tysvær Bondelag utnevner følgende kandidater til Bondevenner for sin positive holdning og sitt bidrag til landbruket: Kristin Eikje som er dyrlege, Karina Søvik fra Tysvær Bygdeblad og Lars Falkeid som har kjørt Tine tankbil i 40 år og som alltid har tid til å slå av en prat. Andre som Tysvær Bondelag mener at taler landbruket sin sak og som fortjente en påskjønnelse var Emly Årsvik fra Arbeiderpartiet, Aasmund Austerheim fra Senterpartiet, Landbrukskontoret og kontoret i Rogaland Bondelag!

Bondevennaksjon i Dalane

10.april var 14 bondevener i Dalane invitert til treff på Landbrukssenteret på Helleland. Det var laga i Bjerkreim, Eigersund og Helleland som var vertskap. Dei inviterte representerte ei stor breidde av støttespelarar. Og det var verdige bondevener som denne kvelden var invitert til eit godt måltid.

Bondevenn- Kjell Olav Stangeland

Kjell Olav Stangeland også ein god Bondevenn. Han he vist landbruket fram gjennom Jærbladet mang ein gong. Time Bondelag setter stor pris på hans engasjemang for allmenheita.

Nasjonal kampanjedag

Det var godt oppmøte og god stemning på torget i dag. Ryfylke Livsgnist spilte musikk med en god dose humor og det ble delt ut rundstykker, melk og brosjyrer. Heine Grov mottok bondevenn T-skjorte, diplom og lokale råvarer for å ha vært sentral i å løfte frem og markedsføre lokale råvarer av god kvalitet. Også Øystein Hansen fra LO og Anita Løyning fra kokkemesterlauget mottok hver sin pris. Øystein Hansen for sitt arbeid mot et sterkere tollvern og Anita Løyning for å være opptatt av norske råvarer og sitt engasjement i forhold til tur for kokkeelever som arrangeres sammen med Rogaland Bondelag, hvor målsetningen blant annet er å vise kokkeelever hvordan norsk kvalitetsmat blir produsert.

Våre samarbeidspartnere