Mentorordninga kjem til Rogaland i 2020!

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Agnete Fauskrud med sin mentor i sauedrift.

Etter eit treårig prøveprosjekt i nokre fylke og gode tilbakemeldingar, kan no bønder i heile landet søka om å få sin eigen mentor i 2020.

Mentorordninga i landbruket går ut på at ein fersk bonde vert sett saman med ein meir erfaren kollega som mentor til å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom eit år. Tilbodet omfattar alle produksjonar, frå dei tradisjonelle til Inn på tunet, lokalforedling mm. Les gjerne reportasjar om bønder som har vore med allereie: Valborg som starta med plommer og Agnete som har starta med sau. Ordninga er eit samarbeid mellom Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge med økonomisk støtte over jordbruksavtalen.

Regional oppfølging

Alle mentorpar vert tilknytt ein regionkontakt i Norsk Landbruksrådgiving. Samarbeidet settast i gong med ei oppstartssamling der ein får opplæring i kva opplegget går ut på. Mentorparet skriv òg ein målretta avtale på kommunikasjon og møter gjennom året. Mentor mottar ei godtgjering på 8000 kr for arbeidet.

Søk i dag - frist 1. desember

Ønsker du å ha ein mentor? Eller ønsker du å vera ein mentor? Søk i dag via på søknadsportalen du finn på NLR sine sider:

https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2019/mentor-2020/

 

Lurer du på noko? Ta kontakt med regionkontakt for mentorordninga i Rogaland, Etne og Sveio:

Bjørg Karin Dysjaland

Tlf. 938 40 839

bjorg.dysjaland@nlr.no

agrovisjon

Landbrukskonferanse

Fredag 11. oktober kl. 12.00, Stavanger Forum • Åpning v/fylkesordfører Janne Johnsen • Torger Reve professor BI ”En kunnskapsbasert landbruksnæring” • Aslak Sira Myhre daglig leder Litteraturhuset ”Landbrukets utfordringer i ett allmennpolitisk perspektiv” • Bjarne Undheim bonde og tidligere leder Norges Bondelag ”Bondens mange veivalg” • Møteleder Hallvard Ween direktør NHO Rogaland

unge bønder

Unge Bønder-kurs

Rogaland Bondelag og Samarbeidsrådet i Rogaland inviterer til unge bønder-kurs. Det er fortsatt mulighet å melde seg på kurset.

agrovisjon

Agrovisjon 2013

Det nærmer seg Agrovisjon 2013! Arrangementet vil bli avholdt 11.-13. oktober i Stavanger Forum. Kom å besøk Rogaland Bondelag sin stand i hall C, stand 3001!

Husk å melde vinterskader på eng

For at foretaket skal kunne være berettiget erstatning til vinterskadet eng, må vinterskadene meldes til kommunen i god tid og skadene være klimabetinget. Vinterskade på eng må utbedres før man kan søke erstatning. Utbedring av skader som har oppstått denne vinteren må skje innen 15. juni.

Åpen gård i Tysvær

Tysvær Lokallag arrangerte søndag 26. mai Åpen Gård. Med strålende sol ble det en festdag; ca 2000 besøkende tok turen for å hilse på. Et variert program trakk også mange tilskuere. Svein Helge takker for talen til ordfører Harald Stakkestad. Konfransier Sigmund Hansen ledet oss gjennom dagen.

Time Bondelag arrangerte Landbruksdebatt Sundag 26 mai på Jærdagen.

Tema for debatten var Mat. Lønning styrte rett på spørsmålet: "Kæ forbinde dere med Jæren?". Så var debatten i gang. Politikarane var svært samstemte under debatten. Det var eit vellukka tiltak og både publikum og debattanter koste seg. Ola Andreas Byrkjedal tok ei oppsumering av debatten til slutt.

Kick of- møte 22. mai

Rogaland Bondelag, LO Rogaland, AP, SV og SP i Rogaland arrangerte Rød / Grønt seminar for tillitsvalde i våre organisasjonar. Vi i bondelaget fekk presentert rapportar på verdiskapinga i primærleddet og ringverknadar i sysselsetting på bakgrunn av landbruket i fylket.

Våre samarbeidspartnere