Mange møtte for pelsdyrhald

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Det var eit godt oppmøte på Havtun gard på Byberg då Geir Pollestad, leiar i næringskomiteen på Stortinget, kalla inn til markering for pelsdyrhald.

Verken Geir Pollestad (Sp) eller Marit Epletveit, leiar i Rogaland Bondelag er nøgd med Regjeringas skambod.

Over 60 personar i alle aldre stilte opp i finværet, både pelsbønder og bønder med anna produksjon. -Dette handlar ikkje berre om pelsdyrhald, men om retten til å halde dyr som gjeld alle bønder i Noreg, forklarte Bente Gro M. Slettebø, mjølkeprodusent og styremedlem i Rogaland Bondelag.

Marit Epletveit, leiar i Rogaland Bondelag, påpeikte korleis dette angrepet på ein lovleg næring, som leverer eit produkt som ikkje er forbode i Noreg, er i strid med god fornuft. Pelsnæringa er ein naturleg del av det norske jordbruket, og tek del i den vide næringskjeda til husdyrhald. Pels er eit berekraftig naturprodukt, noko me bør verdsette no som konsekvensane av syntetiske material har blitt meir openbart.

Foruten Senterpartiet møtte politikarar frå Kristeleg folkeparti og Framstegspartiet. Her er to av Frp-erne saman med Jan Ove Horpestad, leiar i Rogaland Pelsdyralslag.

Det var appellar frå fleire politikarar og tillitsvalte i landbruket, samt vanlege pelsbønder og -odelsbarn. Alle var einige om at forbodet mot pelsdyroppdrett er eit angrep på eigendomsretten, og regjeringas skambod til dei skadelidande bøndene er hårreisande dårleg. Det er store verdiar i pelsgardane, som med eit pennestrøk er borte. Les meir om konsekvensane av kompensasjonsforslaget til Regjeringa her.  

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere