Dei to dagane med leiarmøte er fylde med mykje fagleg input, men også mykje godt drøs.

Møtehelga starta med ei samling for alle lokallagsleiarar som var nye i fjor og alle som er nyvalde i år.

Fyrste møtedag hadde innlegg av fylkesleiar Marit epletveit, generalsekretær i Norges Bondelag Per Skorge, kommentator i Stavanger Aftenblad Harald Birkevold, dei nye stortingspolitikarane Margret Hagerup (H) og Solfrid Lerbrekk (SV) og advokat Endre Skjørestad.

Viktige tema som skapte debatt fredag var landbrukspolitikk, arkeologiske utgravingar og utfordringar næringa står ovenfor.

Møtedagen vart avslutta med at Gabriel Joa reklammerte for programmet på Samvirkekonferansen 18. og 19. januar 2018.