Videre ble det gitt en omvisning bygget og de ulike avdelingene i Norges Bondelag og en orientering om viktige saker i Norges Bondelag. Landbrukspolitikk var sentralt på programmet og det ble gitt et minikurs i politisk påvirkning v/Nils T. Bjørke. Det ble også gitt en innføring i kommunikasjon og mediehåndtering v/ kommunikasjonssjef ved Norges Bondelag Ragna Kronstad. Olav Sande ved Rogaland Bondelag gav avslutningsvis en gjennomgang av Verdiskapningsrapporten for primærnæringa i Rogaland.

 

 

Omvisning hos Norges Bondelag

 

 

 

Omvisning på stortinget v Magnhild Maltveit Kleppa

 

 

 

 

 

 

 

 

Geir Pollestad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathallen