Listetoppane i Rogaland svare:
Eirin Sundt frå AP
Siri Meling frå Høyre
Bente Thorsen frå FrP
Geir Pollestad frå SP
Olaug Bollestad frå Krf
Gjertrud Kjellesvik frå SV
Iselin Nybø frå V 

Kaffipause
Spørsmål frå salen og debatt
Vi ser fram til godt frammøte og stort engasjement. Nytt høve og bidra til at våre fremste representantar på Stortinget kjenner trykket frå grasrota!
Vel møtt!

Rogaland Bondelag 
Bondelaga på Haugalandet