Konferansen løftet frem viktigheten av norsk mat og lokalmat, omdømmebygging og det å kommunisere ut hvor maten kommer fra og gi forbrukeren et forhold til dette. Marte Gerhardsen fra tankesmien Agenda viste til at vi er i en særstilling i Norge, hvor folk har tillit til hverandre og forstår viktigheten av både by og land.

Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører i Rogaland viste til innovasjon og nytenkning innen bioøkonomi. Bonde Kirsten Helgøy viste til muligheter innen fruktdyrking og psykolog Andreas Våge løftet frem viktigheten av kompetanse og møtepunkter for bønder for å nevne noen av innleggene.

Vinner av landbrukets hederspris ble Lars Bog for sin innsats for bygda. Han er fruktbonde i Ryfylke og har blant annet vært med å lage et nytt konsept for driftsbygninger som er kostnadsbesparende. 

 

Frå venstre: Bente Gro Slettebø, Ole Martin Eikeland, Marit Epletveit