Landbrukskonferansen 2019

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Landbrukskonferansen blir arrangert 18. mars på Clarion Hotell og har fått tittelen: "mat og matjord- makt og avmakt".

Landbruket er ein av dei viktigaste verdiskaparane i Rogaland. På lang sikt truleg den viktigaste. Ei politisk næring med tollvern og eigen næringsavtale, men òg ei næring der media- og forbrukarmakta blir stadig sterkare premissleverandørar. Det avgjerande res-sursgrunnlaget, matjorda, er under stadig press og politisk dragkamp. Midt i det heile står bøndene sjølve. Det handlar om makt og avmakt.

Etter deltaking på denne landbrukskonferansen går du heim litt klokare.

Programmet og påmeldingsinformasjon finner du her

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere