Konferansen går over to dagar. Første dagen er retta mot politiske tema. Blandt andre kommer stortingsrepresentant Eirin Sund for å snakke om hvordan Ap vil ta vare på Rogaland som matfylke. Ordfører i Gjesdal og listetopp til stortingsvalget, Olaug Bollestad, skal snakke om KrF som premissgiver for landbruket ved en eventuell ny regjering. Fylkesordfører Janne Johnsen skal si noe om hvordan vi kan ta vare på jordbruksareala på Jæren for framtidig matproduksjon.

Mer informasjon om konferansen, program og påmelding finner du her.