Kulturminnemøte om pelsdyr

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Jon Georg Dale måtte svara på spørsmål frå frustrerte pelsdyrprodusentar.
Jon Georg Dale måtte svara på spørsmål frå frustrerte pelsdyrprodusentar.

Landbruket i konflikt med naturmangfald og kulturminne var tema, men stormøtet på Varhaug handla stort sett om pelsdyr.

 Allereie før møtet vart landbruksminister Jon Georg Dale møtt av frustrerte pelsdyrbønder. Pelsdyrprodusentane var kampklare og forlanga svar. Det kunne ikkje ministeren gi, men lova å arbeida for å kunna koma med svar på spørsmål om kompensasjon ved utgangen av 2018.

Dale meiner slaget om norsk pelsdyrnæring er tapt. Noko han var klar på både før og under møtet.

Møtet vart opna av Jonas Skrettingland, ordførar i Hå, før Knut Henrik Dagestad i Statens naturoppsyn tok over talarstolen. Han snakka blant anna om artsmangfald og truga artar.

Stafettpinnen gjekk vidare til Kate Jellestad Syvertsen i Rogaland fylkeskommune, der temaet var kulturarv og kulturminne.

Så kom mannen mange hadde kome for å høyra, landbruksminister Jon Georg Dale, før leiar i Norges bondelag, Lars Petter Bartnes fekk avslutta den fyrste delen av møtet.

Etter dette var det stort sett eitt tema: Pelsdyr og regjeringa sitt ønske om å avvikla denne.

Sjå innslag frå NRK Rogaland her.  

Les meir i Stavanger Aftenblad her og her.

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere