Krf vil la staten betale utgraving

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Olaug Bollestad, 1. nestleder i Krf og stortingsrepresentant for Rogaland
Olaug Bollestad, 1. nestleder i Krf og stortingsrepresentant for Rogaland.

Kristelig Folkeparti har fremmet forslag i Stortinget om å endre regelverket slik at staten må ta regningen ved utgraving av fortidsminner på gårdsbruk. – Forslaget er svært fornuftig, sier Marit Epletveit, leder i Rogaland Bondelag.

I dag må bønder som finner fortidsminner på gårdseiendommen sin ved utbygging betale regningen for utgravingen selv. I vår har det vært flere eksempler fra Rogaland hvor bønder har blitt belastet med en ekstraregning på 6-700.000 kr, og for noen har det veltet økonomien for investeringen i gårdsbruket.
 

foreslår Kristelig Folkeparti en endring i regelverket som skal sørge for at sørge for at utvidelser og nybygg av driftsbygninger på alminnelige gårdsbruk faller inn under Kulturminnelovens bestemmelser for «mindre, private tiltak», og at utgraving av kulturminner dermed dekkes av staten. 
 

- Det har vært en fortvilende situasjon for de bøndene som har fått investeringsstøtte fra Innovasjon Norge til å bygge fjøs, og deretter mottar en regning fra Riksantikvaren som velter økonomien i hele prosjektet. Nå håper jeg de andre partiene følger på sånn at Krf sitt forslag får gjennomslag i Stortinget, sier Marit Epletveit, leder i Rogaland Bondelag.
 

Bondelagslederen peker også på at mange gårdsbruk ligger på grunn bosetting langt tilbake og gårdbrukere derfor har særlig stor risiko for å finne fortidsminner. Forslaget skal behandles i familie- og kulturkomiteen på Stortinget om kort tid og deretter opp til vedtak i Stortinget over påske. 

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere