Løsdriftfjøs har vært fritatt fra mosjonskravet fram til januar 2013. Svært mange storfebønder med løsdrift har likevel tilpasset seg kravet, ifølge Landbruks- og matdepartementet.

Nå utsettes beite for storfe i løsdrift uansett i ett år, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum til Aftenbladet.

Les hele artikkelen i Stavanger Aftenblad