Tema:

 - Kommunereformen -  fram til i dag og videre.

- Vedtatte og framtidige arealplaner i regionen            -Anfinn Rosnes, Prosessveileder fylkesmannen 

 -Blir alt smått bedre når det blir større?                      -Dag Jørund Lønning, Professor og rektor ved HLB                                

 -Intensjonsavtalen for Jæren kommune .                    - Reinert Kverneland, Ordfører

 -Blir Jæren kommune en bedre kommune å bo i ?      - Geir Pollestad, Stortings- og kommunestyrerepresentant.

 -Vil en større kommune redde matjorda?                     -Jon Lea .Jordvernforeningen i Rogaland

 -Paneldebatt med spørsmål fra salen

- Kaffi, rundstykke og god drøs

 

Velkommen fra by og bygd.

  

arrangør: Time Bondelag.