Rogalandslandbruket er stort sett volumproduksjon, få foredlingsverksemder på gardane. Vi har store anlegg for vidareforedling som er heilt avhengige av råvarer frå vårt fylke.
Det er viktig å få fram kor viktig landbruksnæringa er, økonomisk for kommunar og mange sysselsette i foredlingsindustrien på grunn av den høge produksjonen av råvarer som vi har i fylket.
Andre innleiarar på møtet var statsråd Jonar Gahr Støre, LO sjef  Gerd Kristiansen. Førstekandidatane på dei tre partia deltok også,  Eirin Sundt frå ap, Hallgeir Langeland frå sv og Geir vårt Pollestad frå sp.