Norsk mat kan ikke importeres. Vi bønder ønsker å produsere maten her, og skjer det over hele landet, vil innbyggerne få økt matsikkerhet. Det er vår enkle påstand, som vi gjerne vil diskutere med flere. Med tanke på de kommende jordbruksforhandlingene, vil vi gjerne ta opp tema som eiendom, struktur, jordvern og matsikkerhet.

Etne Bondelag inviterer derfor til stormøte i Etne Kulturhus 2. april klokka 19.30

På talerstolen står Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse og leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. I salen vil det være bønder og interesserte forbrukere. Det vil også være et panel med 3-4 politikere, Marit Arnstad, Ingrid Heggø og Charlotte Sprukeland.

Håper du har anledning til å være med

Foreløpig program:

19.30   Velkommen ved ordfører Sigve Sørheim
19.35   Hva betyr matsikkerhet? Christian Anton Smedshaug

20.20   Paneldebatt: Mattrygghet – et politisk ansvar?

Er det konflikt mellom mattrygghet og bondeinntekt? Nils T. Bjørke

Innlegg fra politikere 

20.50   Pause

21.20   Plenumsdebatt

22.30   Slutt

 

Hilsen Etne Bondelag

v/ leder Vidar Sørheim