Inspirerande samling for leiarane i Rogaland Bondelag

Av Oddvar Vignes,
  • Tips en venn om denne siden

Både nye og gamle leiarar var i helga samla til to dagars seminar på Scandic Forus.

Det var godt oppmøte då Rogaland Bondelag hadde leiarsamling i helga. Det er nyttig, både for nye og meir rutinerte leiarar å få ny kunnskap og få snakka saman. Me var så heldige at me fekk med oss 1.nestleiar i Noregs Bondelag, Bjørn Gimming begge dagane. Saman med andre foredragshaldarar fekk ein snakka om fleire saker som er viktigte for Bondelaget framover. På slutten av dagen vart det verving i salen, der alle som var med på kurs tok telefonen fatt og prøvde seg på verving. Det ga fort resultater og Rogaland Bondelag kan noterer seg ein god medlemsvekst i November månad. Me trur leiararene returnerte til lokallaga med ny kunnskap og pågangsmot og ein klar halding om å stå på for rogalandsbonden framover.

Sikkerhetsdag på Finnøy

Landbrukets HMS inviterer til sikkerhetsdag på Finnøy den 24. oktober klokka 11-13 hjå Jon Nærland Det vert ein dag med fokus på ein god kvardag for bonden og andre på garden. Dette er ein del av den landsomfattande kampanjen.

ruth haugen

Verdens matvaredag

Det var godt oppmøte på verdens matvaredag onsdag 16. oktober. Professor Ruth Haugen fra UMB tok for seg de globale utfordringene i matvareproduksjon og fordelingen av matressurser. Hun viste til at det er nok mat i verden, men fordelingen av ressurser er ujevn og håndteringen av matavfall er ikke optimal. Foto: Ruth Haugen

stand

God stemning på Bondelag-standen

Det var god stemning på Rogaland Bondelag sin stand under Agrovisjon 2013. Vi hadde Quiz med gavekort på 500 kr hos Felleskjøpet som premie. Tre heldige vinnere ble trukket ut. Det ble også vervet mange nye medlemmer. På bilder: Til venstre fylkesleder Ola Andreas Byrkjedal, i midten Arnstein Røyneberg og til høyre Maria Vikingsdal fra Landbrukets HMS- tjeneste.

psykisk helse

Åpent møte om psykisk helse

Det ble avholdt et åpent møte i Stavanger Forum lørdag 12. oktober om tema psykisk helse i landbruket under Agrovisjon 2013. Møtet ble avholdt i forbindelse med lanseringen av nettsiden GodtBondevett.no, samtidig som verdensdagen for psykisk helse markeres denne uka. Det var over 50 mennesker påmeldt til møtet - mennesker som alle var genuint opptatte av landbruket og psykisk helse for bonden og hans nettverk. Foredragene til de enkelte foredragsholderne finner du ved å trykke på navnene i programmet under

unge bønder

Unge bønder-kurs 11.-12. oktober.

Det var 15 påmeldte til årets unge bønder- kurs. Kurset tok for seg juss, økonomi, HMS og utdanningsmuligheter innen landbruket. Kurset ble holdt på Stavanger Forum i forbindelse med Agrovisjon 2013 så det var også muligheter for å se på utstillingen og å gå på bondepub på fredagskvelden.

festmiddag

Festmiddagen

Det var god gang på årets festmiddag. Skjæveland og Kvindesland var toastmastere. Andreas Skartveit var festtaler og snakket om innovasjon og den utviklingen som har vært i landbruket. Det var også utdeling av pris for beste avløyser, beste stand og beste nyhet. Dei tri spilte opp til dans.

konferanse

Konferansen

Det va god oppmøte på konferansen der Torgeir Reve, professor på BI tok for seg tema "en kunnskapsbasert landbruksnæring", Aslak Sira Myre, leder av litteraturhuset snakket om "landbruksbaserte utfordringer i et allmennpolitisk perspektiv" og Bjarne Undheim, bonde og tidligere bondelagsleder tok for seg bondens mange veivalg. Møtet ble ledet av Hallvard Ween, direktør i NHO Rogaland.

jæren

Beste stand og beste nyhet

Prisen for beste stand gikk til Jæren Young Cowboys og Bygdeungdomslaget. De hadde stand med mekanisk stut, sumobryting, melkespann- holding og Quiz. Det var mye folk på standen deres. Beste nyhet gikk til Reime AS. Foto: Jæren Young Cowboys og Bygdeungdomslaget

messe

Agrovisjon 2013

Agrovisjon 2013 gikk av stabelen i helga og hovedkomiteen er godt fornøyd med antall besøkende

årets avløyser

Årets Avløyser

Prisen for årets beste avløyser gikk til Odd Ove Tunheim for sitt engasjement og innsats som avløyser. Odd Ove setter alltid sitt til sides for å hjelpe bonden og stiller alltid opp. Odd Ove er avbildet i midten. Til venstre er landbruksdirektør Hadle Nevøy og til høyre Jorulf Refsnes.

sonja

Går det på raua får vi ty til Nav

Heltidsbøndene Sonja Herikstad Skårland og mannen Per Ådne Skårland har investert minst 10 millioner kroner i nye driftsbygninger, maskiner og utstyr. Høyres og Frps ambisjon om å omlegge og deregulere norsk landbruk inneholder åpenbare selvmotsigelser, hvis målet er økt lønnsomhet, mener bønder og bondeledere.

agrovisjon

Landbrukskonferanse

Fredag 11. oktober kl. 12.00, Stavanger Forum • Åpning v/fylkesordfører Janne Johnsen • Torger Reve professor BI ”En kunnskapsbasert landbruksnæring” • Aslak Sira Myhre daglig leder Litteraturhuset ”Landbrukets utfordringer i ett allmennpolitisk perspektiv” • Bjarne Undheim bonde og tidligere leder Norges Bondelag ”Bondens mange veivalg” • Møteleder Hallvard Ween direktør NHO Rogaland

Våre samarbeidspartnere