Inspirerande samling for leiarane i Rogaland Bondelag

Av Oddvar Vignes,
  • Tips en venn om denne siden

Både nye og gamle leiarar var i helga samla til to dagars seminar på Scandic Forus.

Det var godt oppmøte då Rogaland Bondelag hadde leiarsamling i helga. Det er nyttig, både for nye og meir rutinerte leiarar å få ny kunnskap og få snakka saman. Me var så heldige at me fekk med oss 1.nestleiar i Noregs Bondelag, Bjørn Gimming begge dagane. Saman med andre foredragshaldarar fekk ein snakka om fleire saker som er viktigte for Bondelaget framover. På slutten av dagen vart det verving i salen, der alle som var med på kurs tok telefonen fatt og prøvde seg på verving. Det ga fort resultater og Rogaland Bondelag kan noterer seg ein god medlemsvekst i November månad. Me trur leiararene returnerte til lokallaga med ny kunnskap og pågangsmot og ein klar halding om å stå på for rogalandsbonden framover.

Samvirkekonferansen 2014- Meld deg på!

Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland inviterer til Samvirkekonferanse torsdag 9. januar- fredag 10. januar 2014 på Scandic hotell Forus, Stavanger.Tema for torsdag 9. januar vil være Rogalandslandbruket mot 2020 og dyrevelferd. Fredag 10. januar tar for seg innovasjon i landbruket. Det blir underholdning med Svein Tang Wa og utdeling av landbrukets hederspris 2013 under middagen torsdag kveld. Frist for påmelding er 20. desember 2013.

ku

Godt år for mjølkeprodusentane i Agder og Rogland i 2012

Jærbøndene auka jordbruksinntekta med 14 prosent frå 2011 til 2012, og hadde med kr 321 900 per årsverk, høgast jordbruksinntekt i landet. I resten av Agder og Rogaland auka jordbruksinntekta med 19 prosent, til kr 278 700 per årsverk. Det viser den årlege rekneskapsundersøkinga frå Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

arnstein

FOTOKONKURRANSE!!

TEMA: Bondens hverdag Bli med på Rogaland Bondelag sin fotokonkurranse og vinn middag med ferske norske råvarer for to personer! Ta et bilde av din hverdag som bonde. Vinnerbildet kommer i Bondevennens utgave 3. mai! Bildet må ha høy oppløsning. Du må ha tatt bildet selv, eller ha full rettighet til å bruke bildet. De innsendte bildene vil bli vist fortløpende på Rogaland Bondelag sin hjemmeside og facebookside. Bondevennen og Bondelaget står fritt til å disponere bildene som blir innsendt. Frist for innsending 26. april. Alle bilder sendes som vedlegg til: marianne.osmundsen@bondelaget.no

fylkesledere og Siri Melling

Høyre-topp beroliget ikke bøndene

Høyres stortingsrepresentant Siri Meling fra Rogaland klarte ikke å berolige bøndene på ledersamlinga i Rogaland og Nord-Trøndelag Bondelag. Hun ble møtt med mange kritiske spørsmål.

Byrkjedal og Helland

Oppfordret til sterkt samhold

- Nå er det viktigere enn noen gang at næringa står samla, sa fylkesleder Ola Andreas Byrkjedal da han ønsket velkommen til felles ledermøte for Rogaland Bondelag og Nord-Trøndelag Bondelag fredag.

ola andres

Ledermøte for Rogaland og Nord Trøndelag Bondelag er igang på Sola Strand Hotell

Fra fredagens program kan en nevne innlegg fra fylkeslederne i Rogaland og Nord- Trøndelag, samt tanker rundt hvilke endringer som kan ventes fra ny regjering v/Arnstein Røyneberg. Anne Thorine Lundstein fra næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag vil ta for seg hvordan lokallagene kan jobbe for politisk gjennomslag. Lokallagslederne Arne Berge fra Time Bondelag og Ole Martin Veske fra Nesset Landbrukslag fortalte om sitt arbeid som lokallagsledere. Avslutningsvis tar psykolog Håkon Føistad for seg bondens psykiske helse.

landbruksminister

Landbruksministeren på besøk i Rogaland

Den nye landbruksministeren Sylvi Listhaug var i dag på besøk hos melkebonden Sindre Årsvoll på Sandnes. Sindre viste til viktigheten av jordvern og tollvern. Han tok også opp mosjonskravet og luftegårder. Sylvi hadde fokus på lønnsomhet og kvalitet i jordbruket og at de ønsket å modernisere og forenkle støtteordninger. Hun hadde et ønske om et landbruk i hele landet, men poengterte at det nok vil gå mot sentralisering av jordbruket.

Arnstein Tveito

Skattekurset i Rogaland

Skattekurset for regneskapsførere er i gang med 140 deltakere. Forelesere Arnstein Tveito og Rune Rylandsholm

Informasjonsmøter i Norges Pelsdyralslag.

Norges Pelsdyralslag skal ha informasjonsmøte rundt om i landet. Her i fylket er det på Varhaug 2. desember og i Ølen 3. desember Norges Pelsdyralslag ønsker deg velkommen til ei spennende og trivelig næring og arrangerer i den anledning informasjonsmøter tretten ulike steder i landet. Næringen tilbyr fadderordning for nye produsenter, samt gunstig finansiering og ulike forskuddsordninger. Ordningene har bidratt til at 20 bønder det siste året har valgt å satse på en fremtid som pelsprodusent. Økonomien er for tiden meget god og næringen har ikke konsesjonsgrenser eller kvoteordninger. Program: 1. 19.00 Pelsproduksjon 2. 19.30 Dyrevelferd 3. 19.45 Driftsplanlegging og økonomi 4. 20.15 Pause 5. 20.45 Fôrkjøkkenet orienterer 6. 21.00 Pelsmarkedet 7. 21.30 Oppsummering Påmelding til post@norpels.no eller ring Norges Pelsdyralslag på tlf: 47 80 72 00, husk å oppgi antall personer og møtested. Frist for påmelding er 5 dager før møtet du ønsker å delta på.

Våre samarbeidspartnere