Jordbruksvavtalen skal gi økte inntektsmuligheter og i gjennomsnitt tette inntektsgapet med 60 000 kroner per familieårsverk i 2025. I regnearket under kan du legge inn data for egen gård, for produksjon, husdyr og areal og beregne utslag av jordbruksavtalen for endringer i priser og tilskudd hensyntatt forventet kostnadsvekst. 

Last ned regnearket her. 

Oppdatert 22. mai 2024.