Hun blir ny «bonde-sjef» i Rogaland

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Irene Holta Tjøstheim er ansatt som ny organisasjonssjef for Bondelaget i Rogaland.

Holta Tjøstheim bor på gård på Tasta i Stavanger med egg-, potet- og kornproduksjon. Hun begynner i stillingen i Bondelaget 1. september, og overtar da etter Olav Sande som blir pensjonist etter å ha hatt stillingen i ni år. 

Rogaland er fylket med størst landbruksproduksjon i Norge og det fylkeslaget med flest medlemmer i Bondelaget.  Fylkeskontoret i Stavanger har fire ansatte.

- Jeg ser frem til å tre inn i stillingen. Med bakgrunn både fra offentlig forvaltning og landbruksrådgivning, håper jeg at jeg har mye å tilføre næringen, sier Holta Tjøstheim

- Spesielt er jeg opptatt av jordvern, i et distrikt med mye utbygging av veier og infrastruktur, og pressområder rundt de store byene og tettstedene, sier hun og understreker viktigheten av å involvere seg tidlig i planarbeidet til offentlig myndigheter i jordvernsaker og andre saker som har innvirkning på næringa.  

Gjødselvare og klima

38-åringen kommer fra stillingen assisterende daglig leder i Norsk Landbruksrådgivning Rogaland. Hun er utdannet sivilagronom fra Ås og har tidligere jobbet som leder for plan- og forvaltning og landbruk i Hå og Rennesøy kommune. Av sakene som vil bli viktige for Rogaland-landbruket revideringen av gjødselsvareforskriften, som nå gjøres av Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet.

- Her er det viktig for landbruket i Rogaland både å påvirke prosessen, og å vurdere andre muligheter for bruk av husdyrgjødsel i fremtiden.  Vi kommer heller ikke unna klimasatsingen i landbruket. Her har landbruksnæringen allerede gjort masse, og det kan godt kommuniseres ut oftere. Samtidig skal vi bidra til et enda mer klimaeffektivt landbruk i årene som kommer, sier den påtroppende organisasjonssjefen.  

Leder i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, ser fram til å jobbe sammen med den nye organisasjonssjefen.

- Irene har god kunnskap og stort engasjement for næringa. Vi er veldig fornøyde med at hun har takket ja til jobben, sier hun.

 

 

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere