Holta Tjøstheim bor på gård på Tasta i Stavanger med egg-, potet- og kornproduksjon. Hun begynner i stillingen i Bondelaget 1. september, og overtar da etter Olav Sande som blir pensjonist etter å ha hatt stillingen i ni år. 

Rogaland er fylket med størst landbruksproduksjon i Norge og det fylkeslaget med flest medlemmer i Bondelaget.  Fylkeskontoret i Stavanger har fire ansatte.

- Jeg ser frem til å tre inn i stillingen. Med bakgrunn både fra offentlig forvaltning og landbruksrådgivning, håper jeg at jeg har mye å tilføre næringen, sier Holta Tjøstheim

- Spesielt er jeg opptatt av jordvern, i et distrikt med mye utbygging av veier og infrastruktur, og pressområder rundt de store byene og tettstedene, sier hun og understreker viktigheten av å involvere seg tidlig i planarbeidet til offentlig myndigheter i jordvernsaker og andre saker som har innvirkning på næringa.  

Gjødselvare og klima

38-åringen kommer fra stillingen assisterende daglig leder i Norsk Landbruksrådgivning Rogaland. Hun er utdannet sivilagronom fra Ås og har tidligere jobbet som leder for plan- og forvaltning og landbruk i Hå og Rennesøy kommune. Av sakene som vil bli viktige for Rogaland-landbruket revideringen av gjødselsvareforskriften, som nå gjøres av Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet.

- Her er det viktig for landbruket i Rogaland både å påvirke prosessen, og å vurdere andre muligheter for bruk av husdyrgjødsel i fremtiden.  Vi kommer heller ikke unna klimasatsingen i landbruket. Her har landbruksnæringen allerede gjort masse, og det kan godt kommuniseres ut oftere. Samtidig skal vi bidra til et enda mer klimaeffektivt landbruk i årene som kommer, sier den påtroppende organisasjonssjefen.  

Leder i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, ser fram til å jobbe sammen med den nye organisasjonssjefen.

- Irene har god kunnskap og stort engasjement for næringa. Vi er veldig fornøyde med at hun har takket ja til jobben, sier hun.