Godt år for mjølkeprodusentane i Agder og Rogland i 2012

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Jærbøndene auka jordbruksinntekta med 14 prosent frå 2011 til 2012, og hadde med kr 321 900 per årsverk, høgast jordbruksinntekt i landet. I resten av Agder og Rogaland auka jordbruksinntekta med 19 prosent, til kr 278 700 per årsverk. Det viser den årlege rekneskapsundersøkinga frå Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

I samband med at NILF sentralt sender ut pressemelding for driftsgranskingar i jord- og skogbruk for heile landet, vil vi supplere med ein del lokale data for fylke og regionar. I linken under finn de utfyllande lokal pressemelding for Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder.

 

Kort: http://www.nilf.no/om_nilf/Nyheter/2013/godt_ar_for_mjolkeprodusentane_i_agder_og_rogland_i_2012

Lang: http://www.nilf.no/om_nilf/Nyheter/2013/driftsresultatet_for_jordbruket_i_rogaland_og_agder_2012

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere