I samband med at NILF sentralt sender ut pressemelding for driftsgranskingar i jord- og skogbruk for heile landet, vil vi supplere med ein del lokale data for fylke og regionar. I linken under finn de utfyllande lokal pressemelding for Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder.

 

Kort: http://www.nilf.no/om_nilf/Nyheter/2013/godt_ar_for_mjolkeprodusentane_i_agder_og_rogland_i_2012

Lang: http://www.nilf.no/om_nilf/Nyheter/2013/driftsresultatet_for_jordbruket_i_rogaland_og_agder_2012