Rapporten gir beregnede anslag for blant annet jordkvalitet, dreneringsforhold og forhold som begrenser mulighetene for jordbruksdrift i fylket. 

Les mer på skog og landskap sine hjemmesider.