Lisa ønsket å vise at bønder ikke er en gjeng med museumsarbeidere med sugerøret ned i statskassa, men en viktig næring. Og dersom vi skal oppnå målet om økt selvforsyning, må det stimuleres til økt produksjon!!
Det var en veldig fin dag, med mangen gode spørsmål og diskusjoner.

Roy Steffensen


 
Gro Skartveit og Roy Steffensen