Hele inlegget til Ola Andreas Byrkjedal finner duher.