Den økonomiske situasjonen i jordbruket har vore vanskeleg i mange år, og med den ekstreme kostnadsveksten vi opplever no kan vi ikkje klare å halde jordbruket i gang. Mange bønder har allereie meldt dyra til slakt som ledd av ein nedleggingsprosess, eller vurderer å gjere det. Vi må få kompensert den brutale og historiske kostnadsauken og ein inntekt lik andre grupper i samfunnet - elles er det ikkje liv laga for jordbruket. Vår næring er landets største distriktsnæring og fastlandsindustri, som sysselsett over 100.000 i jordbruk, støttenærinar og næringsmiddelindustri, med ein sluttverdi på produkta på over 160 milliardar kroner. Massenedlegging i jordbruket vil få store konsekvensar i heile landet - både i distrikta og i byene når alle disse går arbeidslause og må omskolerast.

Nå har vi levert vårt krav, det handlar om Norge sin moglegheit til å sikre norsk matproduksjon som ein del av den norske beredskapen.

Vi har høge forventningar om at Regjeringa nå leverer i samsvar med lovnader i Hurdalsplattformen.

Vi treng ein snuoperasjon i norsk landbruk og den må starte no.