Studiet i Driftsleiing er ei vidareføring av studiet Økonomi og leiing, og det er såleis tilrådd at studenten har gjennomført dette (eller anna grunnutdanning i økonomi) på førehand.

Studiet utgjer ei halvårseining og 30 studiepoeng.

Driftsleiing startar i september 2012. Studiet kan inngå i HLB sin bachelorgrad. Les mer på: www.hlb.no