Sentrale tema i møtene var bondelagets næringspolitisk program for 2017-2021, Stortingets jordbruksmelding so mer forventet til å komme i høsten 2016 og jordbruksforhandlingene i 2016.

Det ble meningsutveksling og innspill i fra salen, og de fleste sidene av jordbruksnæringa i Rogaland fikk spilt inn sine syn og behov. En ting var sikkert - vi går inn i et spennende og hektisk jordbrukspolitisk år.