Det var 25 opmøtte på distriktsmøte på Helleland 22. januar, 23 oppmøtte på distriktsmøte i Aksdal 23. januar og 32 oppmøtte på distriktsmøte i Sandnes 30. januar. Det ble gitt en rask gjennomgang av vervekampanjen og tanker rundt jordbruksavtalen- brudd eller avtale og hva bondelaget skal prioritere i sine innspill. Videre ble det gitt en orientering om de politiske partiene og konsekvensene for landbruket ved et eventuelt regjeringsskifte ved valget. Det var gjennomgående signaler fra alle lokallagene at det er målprisen på det som produseres som må økes og inntekten til bonden som må stå i fokus, ikke tilskuddsordninger.

 

 

 

 

Distriktsmøte på Helleland

 

 

 

 

 

 

Distriktsmøte i Aksdal

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsmøte i Sandnes