Distriktsmøtene våren 2013

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Det var godt oppmøte og godt engasjement på distriktsmøtene i januar. På programmet stod valget 2013 og jordbruksforhandlingene 2013, samt aktuelle saker fra lokallagene.

Det var 25 opmøtte på distriktsmøte på Helleland 22. januar, 23 oppmøtte på distriktsmøte i Aksdal 23. januar og 32 oppmøtte på distriktsmøte i Sandnes 30. januar. Det ble gitt en rask gjennomgang av vervekampanjen og tanker rundt jordbruksavtalen- brudd eller avtale og hva bondelaget skal prioritere i sine innspill. Videre ble det gitt en orientering om de politiske partiene og konsekvensene for landbruket ved et eventuelt regjeringsskifte ved valget. Det var gjennomgående signaler fra alle lokallagene at det er målprisen på det som produseres som må økes og inntekten til bonden som må stå i fokus, ikke tilskuddsordninger.

 

 

 

 

Distriktsmøte på Helleland

 

 

 

 

 

 

Distriktsmøte i Aksdal

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsmøte i Sandnes

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere