Det var også satt opp en gruppeoppgave der det det ble diskutert hvilke forventninger lokallaga har til fylkesstyret og kontoret. Dette eksempelvis med tanke på politisk arbeid, arrangement i lokallaga, medlemsverving, kurs og lignende. Det kom mange gode innspill. Alle innspill ble notert og vil bli tatt videre i styret.

 

 

Summing i grupper