Summing i grupper rundt tema: "Hvilke forventninger har lokallaga til fylkesstyret og kontoret"