Torsdag 23.01.14 ble det avholdt distriktsmøte i Gjesdal for resten av Rogaland. Ca 70 representanter møtte opp.

Kristin Iansen, 1. nestleder i Norges Bondelag holdt foredrag om den gjeldende landbrukspolitiske situasjonen. Etter foredraget ble det stilt spørsmål fra salen. Viktige tema var jordbruksoppgjøret, jordbrukets fremtid, kunnskapsbaserte beslutninger, matsikkerhet, distriktenes overlevelsesgrunnlag, jordvern m.m. Det ble påpekt at næringa må stå samlet i den tiden som kommer.