Kvelden tirsdag 21.01.14 ble distriktsmøte for Nord-Rogaland avholdt i Aksdal. De 27 oppmøtte kom i hovedsak fra nordfylkets lokallag, i tillegg til fylkesleder Ole Andreas Byrkjedal og fire medlemmer av styret i Rogaland Bondelag. Fra østlandet kom Brita Skallerud, nestleder i Norges Bondelag og medlem av forhandlingsutvalget.

Brita Skallerud holdt et foredrag om Norges Bondelags syn på de politiske utfordringene jordbruksnæringen og organisasjonen står ovenfor, og om nødvendigheten for at vi i næringa står samlet i den tiden som kommer.

 

Etter selve foredraget ble det stilt spørsmål til Brita, som utviklet seg til en debatt om flere tema, som fordeling av midler og hva som kan defineres som en heltidsbonde. De oppmøtte ble oppfordret til å bruke lokalmedia til å snakke opp landbruket, og komme med innspill til landbruksforhandlingene. Møtet ble avsluttet 22:00.