Distriktsmøta vinteren 2018

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

distriktsmøte ålgård

Dei tillitsvalte i lokallaga i nord-fylket og sør-fylket vart samla i distriktsmøte på Aksdal og Ålgård denne veka.

Frøydis Haugen

Frøydis Haugen, nestleiar i Noregs Bondelag heldt innlegg, der tema for distriktsmøta var jordbruksforhandlingane i 2018, og utfordringane næringa står overfor i det kommande året. Korleis løyser me overproduksjon av lam, manglande marknadsbalanse i svin og ein ammekuproduksjon som veks samtidig som mjølkeproduksjonen må ned som følgje av utfasing av eksportstøtta til Jarlsberg? Diskusjonen var frisk, der alle synspunkta kom til ordet- om for eksempel endra prisløype på lam, endring av arealtilskot, tak på tilskot på dyr og/eller areal, med meikre. Alle var einige om at målet må vere marknadsbalanse i alle produksjonane som me har i Noreg, og at me skal levere norske produkt til forbrukaren. Klarar me ikkje det, blir forsøk på løysingar og import tredd ned over oss.

4H-Gard

Kristin Haanshuus frå 4H heldt innlegg om prosjektet «4H-gard». I dag er det 50 4H-gardar i Noreg, men berre ein av desse er i Rogaland. Ho håpar å få på plass minst to nye 4H-gardar i Rogaland i løpet av 2018. Er du interessert? Ein 4H-gard er ein gard som opnar for besøk og formidling. Likar du å ha aktivitet på garden og ønskjer å gi andre kunnskap og fine opplevingar om landbruk, mat og dyr? Sjekk ut www.4H.no for meir info.

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere