I det Vandrende Vervekurset reiser verveutvalget ut til lokallaga for å kurse de tillitsvalgte i medlemsverving, og utvalget stiller gjerne opp etter forespørsel.

Medlemmene er grunnsteinen i Norges Bondelag, og alle tillitsvalgte, fra lokallag til tops i Norges Bondelag har et ansvar for å verve nye medlemmer. Det som er utfordringen for mange, er å komme så langt som å tørre å spørre.

Vi utfordrer alle aktive medlemmer og tillitsvalgte i Bondelaget til å tørre å spørre en du er usikker på om er medlem: ”er du medlem i Bondelaget? Kunne du tenkt deg å være det?” Ofte er det å verve medlemmer ikke vanskeligere enn det.

Hovedtipsene fra vervekurset er:

  • Vær positiv
  • Vær deg selv
  • Vær engasjert

God verving!

NB: Nå er det en pågående vervekonkurranse i Norges Bondelag og Rogaland Bondelag. Flotte premier til de beste lokallaga, i tillegg til de faste vervepremiene.