Eventuell sykdom hos fuglene dine kan få store konsekvenser for andre dyrehold med fugl i nærheten av deg. Mer informasjon om symptomer på sykdommen og hvilken betydning opprettede soner har for deg og smittevernstiltak står beskrevet på Mattilsynet sine sider. Rogaland Bondelag oppfordrer også alle med hobbyhøns om å sette seg inn i hvilke regler som må følges. 

Dersom det er fugl i dyreholdet der det skal transporteres andre dyrearter eller melk fra, gjelder følgende:  

  • Transport av andre dyr skal meldes til Mattilsynet (sorogvest.newcastlesyke@mattilsynet.no)
  • Dyrene/melka skal hentes SIST på ruta og deretter kjøres direkte til slakteri/meieri.
  • Kjøretøy skal gjennom vask og desinfeksjon etter dette besøket. I forbindelse med slike transporter er driftsansvarlig forpliktet til å innføre hensiktsmessige smitteverntiltak for å redusere all risiko for spredning av Newcastlesyke.

Informasjon er hentet fra Mattislynet sine hjemmesider