Om lag 80 personer møtte på debattmøtet. I panelet var Per Inge Egeland, leder av Norsvin Rogaland, Kristian Ellingsen-Dalskau, forsker på dyrevelferd ved Veterinærinstituttet og Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen og Tone Steinsland, styremedlem i Norsk Fjørfelag. Tom Hetland ledet møte.

Når det gjalt saken om burhøns vs frittgående viste Tone Steinsland fra Fjørfelaget til manglende forskning på hvorvidt det ene er bedre enn det andre. Steinsland mener dyrevernsalliansen har tatt en snarvei ved å gjøre avtaler med matvarekjedene om egg fra frittgådende høns når burhøns er en lovlig driftsform i Norge i dag. Hun viste også til frustrerte bønder som ikke vet om de klarer seg økonomisk etter dette.

Dyrevernsalliansen ved Live Kleveland poengterte at de ikke jobber mot hold av produksjonsdyr, men for god dyrevelferd. Hun etterlyste også at næringa selv er proaktiv og går først ut for tiltak som forbedrer dyrevelferd istedet for å si nei til forbedringer. Dyrevernsalliansen gjør også økonomiske vurderinger av tiltak og ønsker å komme i dialog med næringen om dette. Når det gjelder burhøns vs frittgående, erkjenner Dyrevernsalliansen at det er smitteproblematikk som må håndteres, men viser til gode resultater og lav dødelighet, samt at muligheter for å utøve naturlig atferd er større. Kleveland mener næringa burde se dette komme da det ble sendt ut brev om at Dyrevernsalliansen ville jobbe for dette. Dyrevelferd er også en trend hos forbruker og derfor noe som kjedene ønsket å hive seg på.

Kristian Ellingsen- Dalskau fra Veterinærinstituttet støtter at frittgående høns har større potensiale for å ha mulighet for å utøve naturlig atferd og viser til at dette er noe som har fått større fokus innen veterinærmedisinen de siste årene, kombinert med helse.

Kommentarer fra salen:

Odd Ivar Berget fra Mattilsynet mente det fortsatt var mye betong og avføring hos gris, ikke strø og rotemateriale. Berget oppfordrer bønder til å ta kontakt og å ha en dialog med Mattilsynet. Per Inge Egeland fra Norsvin svarte at han var overrasket over at Mattilsynet fortsatt fant slike tilfeller.

Det ble også rettet kritikk fra salen til Nationen for bruk av utenlandske bilder, deriblandt gris med kupperte haler. Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nationen beklagte dette på det sterkeste og understreket at dette ikke skulle forekomme.

Oppsummert så var det stor enighet om at vi skal ha god dyrevelferd i Norsk matproduksjon. Det var også enighet om at media har stor makt og kan vri på sannheter og blåse opp det som er ille. Definisjonen på hva som er god dyrevelferd og måten man holder dyr på har endret seg mye de siste 20 årene.

Bothild Åslaugsdotter Nordsletten fra Bondevennen ønsket velkommen til debatt

Fra venstre: Per Inge Egeland fra Norsvin, Tone Steinsland fra Fjørfelaget, Kristian Ellingsen- Dalskau fra Veterinærinstituttet og Live Kleveland fra Dyrevernsalliansen

Odd Ivar Berget fra Mattilsynet