Jordbruksforhandlingane 2017
Staten tilbød landbruket en inntektsvekst på 8100 kroner per årsverk.

Andre yrkesgrupper vil ha en forventa inntektsvekst på 16700 kr per årsverk i samme periode.

Jordbruksavtalen som vedtas i år gjelder fra 1. januar 2018.

Jordbruket har forhandla med staten siden 5.mai, og i dag varsla jordbruket at dei bryt årets jordbruksforhandlingar. 

- Det vil bli demonstrasjonar etter 17. mai, opplyser Epletveit.

Dagen før årets jordbruksforhandlingar starta, vedtok Stortinget ny landbrukspolitikk med hovudmål om å auke norsk matproduksjon basert på norske ressursar. Stortinget vedtok også eit mål om å redusera inntektsgapet mellom landbruket og andre yrkesgrupper.

- Regjeringa svara med å tilby landbruket ein lågare inntektsvekst enn andre grupper. Dei viste ikke vilje til å møta oss på dette punktet i forhandlingane, og då var det ikke muleg å bli einige om ein jordbruksavtale, sier Lars Petter Bartnes.

- Norges Bondelag kan ikke skrive under en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, slår han fast. .