Det er viktig å ha forebyggende tiltak for å hindre at brann oppstår. Det viser seg at de fleste branner i landbruket er tilknyttet elektriske installasjoner eller elektrisk utstyr. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap og be om mer informasjon.  

Økt innsats gir positive resultater på landbruksbranner

Skadeutbetalingene etter branner i driftsbygninger beløper seg til 212 millioner i fjor, noe som er godt under gjennomsnitt for siste fem år.

Satsingen mot brannfarer i elektrisk anlegg og utstyr kan se ut til å ha effekt, og i 2016 trappes innsatsen ytterligere opp.

Fram til 2019 skal nærmere 30 000 norske gårdsbruk ha gjennomført el-kontroll med varmesøkende kamera. Dette blir den største satsing mot brann i norsk landbruk på 15 år.

Like viktig for økt brannsikkerhet er å bruke en egnet el-kontroll. Det er dokumentert at el-kontroll for næringsbygg med termografering (varmesøkende kamera), er en vesentlig bedre metode for å avdekke alvorlige brannfarlige feil, enn kontrollformen som hittil har blitt benyttet i landbruksbygg.

Nå trappes denne innsatsen opp og fra 1.1.2016  stiller alle forsikringsselskap krav om el-kontroll næring med varmesøkende kamera for middels store og store gårdsbruk. Fram til 2019 vil nærmere 30 000 gårdsbruk komme til å gjennomføre en slik el-kontroll.

To typer el-kontroll

  • El-kontroll landbruk uten termografering - sertifiseringsnorm NEK 405-2 - El kontroll landbruk 
    En enkel kontroll for boliger og mindre landbruksbygg.
  • El-kontroll landbruk med termografering - sertifiseringsnorm NEK 405-1-NEK 405-3.(el kontroll for næringsbygg)
    En mer omfattende el-kontroll som inkluderer termografering. Dette avdekker unormalt høye temperaturer i el-anlegget. Dette er den anbefalte kontrollen for større landbruksbygg og kontrollen er nå et krav for bygninger der det er husdyrhold.

 

Gjensidige har følgende tall på branntilløp i driftsbygninger og andre uthus:

60-75% av brannene skyldes altså feil i det elektriske anlegget, eller feil bruk av elektrisk utstyr. Andelen feil i el-anlegget har økt de siste 10 år og andel feil bruk av el-utstyr har sunket i samme periode.

Elektrisk installasjon (fastmontert)

18

branner

41 %

Elektrisk utstyr (ikke fastmontert)

12

branner

27 %

Ukjent

4

branner

9 %

Traktor

3

branner

7 %

Bålbrenning

2

branner

5 %

Fyrverkeri

1

brann

2 %

Utbedring/vedlikeholdsarbeid

1

brann

2 %

Koking/steking

1

brann

2 %

Lynnedslag

1

brann

2 %

Varme arbeider

1

brann

2 %

Sum antall branner

44

branner