I Bondebladet av 23. november, side 21. står det at hvis man har forlenget festeavtalen i perioden 1. januar, 2006- 30. juni, 2015 men ikke har foretatt et engangsløft i festeavgiften etter 2015, har man frem til 31. desember å gjøre det. Etter 31. desember er det for sent.

Det er mange bønder som har gode penger i vente, men de må handle raskt og undersøke om de har muligheten til å heve festeavgiften.