Bonding med bønder

Av Oddvar Vignes,
  • Tips en venn om denne siden

Rogaland Bondelag og Kokkemesterlauget i Rogaland tok med seg kokkeelevar må tur til bønder i Rogaland.

Det vart ein meget kjekk dag saman med elevar frå kokkelinja hjå Karmsund videregående skole, Jåttå Videregående Skole og Bryne vidaregåande skule! Saman med Kokkemesterlauget tok me dei med til tre ulike produsentar og fekk synt dei noko av bredden hjå bøndene i Rogaland. Kolbjørn Anda fortalte om produksjonen sin av økologisk mjølk, og kva som var viktig for han som bonde. Torleif Todnem tok oss med på ei reise i lukt og smak, i gartneriet på Randaberg. Ola Sunde synte seg som ein fantastisk formidlar då han fekk elevane til å hauste både gulerøter og tomater i gartneriet hans. Me avslutta dagen med ein festmiddag som elevane ordna for oss. Til slutt, ein stor takk til Frode Selvaag frå Ryfylkekokken og Rasmus Vignes frå Finnøy Buss for heltemodig innsats i strålande haustsol

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere