"For ein dag og for ein ungdom" skriv Bente Gro. Av dei 200 som deltok på quiz svarte 1 av 4 at dei kunne tenkja seg jobb i landbruket. "Takk til Tine som på kort varsel hjalp oss med mjølkeprodukt til standen. Det var utruleg kjekt å kunne dela ut eit av sluttprodukta frå produksjonen vår", avsluttar Bente Gro.

Bente Gro Milwertz Slettebø er 2. vararepresentant i Rogaland Bondelag

May Sissel Nodland er fylkesleiar i Rogaland Bygdekvinnelag, og møter fast i styret til Rogaland Bondelag.